Τρίτη, 14 Μαΐου 2019

Δημοσιεύθηκαν οι ΚΥΑ για τον καθορισμό της εκλογικής αποζημίωσης και τον αριθμό των απασχολουμένων στα εκλογικά συνεργείαΔημοσιεύθηκε η ΚΥΑ (ΦΕΚ 1677/β/2019) για τον καθορισμό της εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019.
Σύμφωνα με αυτή η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (2.750,00€).
Επίσης στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε  η ΚΥΑ για την συγκρότηση των ειδικών εκλογικών συνεργείων. Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία βεβαιώνεται από τον Περιφερειάρχη και ο αριθμός των απασχολούμενων υπαλλήλων για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 42 υπαλλήλους.
Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: