Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Πύργος 15-5-2017      


Αριθ. Πρωτ.: 137


ΠΡΟΣ:

1.    κ. προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας
2.    κα. προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας
3.    κ. προϊστάμενο Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας
4.    κ. προϊστάμενο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηλείας
5.    κα. αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας
6.    κα. αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας
7.    κ. προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου
8.    κα. αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
9.    κ. αναπληρωτή Προϊστάμενο Αυτοτελής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας
Κοιν.:
1.    κ. Περιφερειάρχη
2.    κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Σχεδιασμού & Διοίκησης
3.    κ. Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Ηλείας
1.    Μέλη Συλλόγου
2.    Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.


ΘΕΜΑ :
Παράλληλες τοποθετήσεις υπαλλήλων


Η υποστελέχωση των υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζονται, είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός που έχει άμεσες επιπτώσεις τόσο στις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες, όσο και στους ίδιους τους συναδέλφους, που καθημερινά διαπιστώνουν τα όποια παραμένοντα εργασιακά τους δικαιώματα να συμπιέζονται. Δυστυχώς μέχρι σήμερα οι Περιφερειακές Αρχές δεν έχουν θέσει ως ζήτημα πρώτης προτεραιότητας την έλλειψη του προσωπικού, που υπερβαίνει το 40 % τα τελευταία χρόνια, την ίδια στιγμή μάλιστα που νέες αρμοδιότητες  μεταβιβάζονται στις περιφέρειες (ΓΟΕΒ, Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης κλπ), χωρίς την αντίστοιχη μεταφορά ανθρώπινου δυναμικού.
Παράλληλα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά την τροποποίηση του Οργανισμού, έχει αναπτυχθεί μια μνημειώδες επιλεκτική τυπολατρία μονής κατεύθυνσης και πάντα εις βάρος των εργαζομένων.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αποτελούν τα μπαλώματα στις λογικές της συρρίκνωσης και της ανεπάρκειας των πολιτικών που προωθούν το μικρό και ευέλικτο κράτος.

Σε αρκετές περιπτώσεις και προκειμένου να αντιμετωπιστούν  τα προβλήματα της υποστελέχωσης που αντικειμενικά αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες σας, προχωράτε στην τοποθέτηση υπαλλήλων με παράλληλα καθήκοντα πέρα της μίας οργανικής μονάδας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η τακτική των παράλληλων καθηκόντων, ανεξαρτήτως της ενδεχόμενης συναίνεσης των συναδέλφων,  δεν προβλέπεται πουθενά από τον Υπαλληλικό Κώδικα και ως εκ τούτου η έκδοση  αποφάσεων τοποθέτησης που τα περιλαμβάνουν, εκτός του ότι επιεικώς θεωρούνται παράτυπες, ταυτόχρονα θέτουν και σε κίνδυνο τους ίδιους τους συναδέλφους.
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή όλοι μας έχουμε υποχρέωση να διαφυλάξουμε το σύνολο των συναδέλφων, σας  παρακαλούμε άμεσα να προχωρήσετε στην ανάκληση όσων αποφάσεων έχετε εκδώσει που περιλαμβάνουν τοποθετήσεις υπαλλήλων με παράλληλα καθήκοντα πέρα του ενός τμήματος, προκειμένου να αποφευχθούν διαδικασίες που θα μας θέτουν όλους σε ακόμα μεγαλύτερες δοκιμασίες.


Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας

Δεν υπάρχουν σχόλια: