Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1638/Β/15-5-2017 η απόφαση Δ.Ο.Υ./ο/1860/31-03-2017 με τίτλο : «Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων».
Το εν λόγω διαδικτυακό  «εργαλείο»  θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των χιλιομετρικών αποστάσεων στις εκτός έδρας μετακινήσεις μας.
Για τον προσδιορισμό των διαδρομών χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα διανυσματικά δεδομένα Οδικού Δικτύου όπως :
Ø Οδικό Δίκτυο Δ.Μ.Ε.Ο. Α’ έκδοση (κύριο προϊόν του «Μητρώου Οδών» της Δ.Ο.Υ. ), αναφέρεται ως θεσμοθετημένο Οδικό Δίκτυο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Ø Ανοικτά Δεδομένα Οδικού Δικτύου , αναφέρονται ως συμπληρωματικό οδικό δίκτυο.
Το εν λόγω διαδραστικό εργαλείο βρίσκεται αναρτημένο στην διεύθυνση https: //kmd.ggde.gr  και αναμένεται να εκσυγχρονίσει τη διαδικασία υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: