Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΛΕΙΑΣ                                 
                                                                          
                                                                                                            Πύργος 8-5-2017      
                                                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 135 
                                                                                                           
                                                       Προς: Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
                

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Με αφορμή την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 2017 – 2020 και στο πλαίσιο καταγραφής προβλημάτων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τον εργασιακό βίο των συναδέλφων αλλά και την λειτουργία των υπηρεσιών, θεωρούμε αναγκαίο να προχωρήσουμε σε μια ενδεικτική καταγραφή ζητημάτων στα οποία θα πρέπει  να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες πολιτικές για την επίλυση τους ή για την άμβλυνση των συνεπειών που δημιουργούν.
Υπό αυτό το πλαίσιο:
1.        Οργανισμός Περιφέρειας: Η εφαρμογή του νέου Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει δημιουργήσει πλήθος προβλημάτων στη λειτουργία των Υπηρεσιών και ιδιαίτερα στον τομέα των δαπανών. Τυπολατρία, περιττή γραφειοκρατία, πρόσθετο διοικητικό φορτίο. Ως Σύλλογος είχαμε αναδείξει πτυχές προβλημάτων που θα αναπτύσσονταν με την ψήφισή του, αλλά η εφαρμογή του απέδειξε ότι δεν διαθέταμε μεγάλη  φαντασία. Θεωρούμε ότι άμεσα η Περιφερειακή Αρχή θα πρέπει να προχωρήσει σε διαδικασίες αποκατάστασης της διοικητικής λογικής. Πρέπει να γίνει γνωστή η άποψή της σχετικά με τις δομές και τους στόχους που επιδιώκει. Η κατεύθυνση πρέπει να είναι στη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, στην αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει το Δημόσιο.
2.        Στελέχωση Υπηρεσιών : Το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών σε συνδυασμό με την γραφειοκρατία και την άνιση κατανομή, αποκτά τεράστιες διαστάσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της εργασίας και την προβληματική εξυπηρέτηση των πολιτών, δημιουργώντας παράλληλα κινδύνους για κατάργηση αρμοδιοτήτων από το Δημόσιο. Εξακολουθεί και παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα, γεγονός όμως που δεν έχει φαίνεται να έχει αντιληφθεί η Περιφερειακή Αρχή. Ιδιαίτερα τα ποσοστά των υπηρετούντων με βάση το πληθυσμό για την Π.Ε. Ηλείας είναι από τα χαμηλότερα σε όλη τη χώρα. Θα πρέπει άμεσα και προκειμένου να μπορούμε να κάνουμε επίκληση στην ύπαρξη των υπηρεσιών  της Π.Ε. Ηλείας  να αναληφθούν άμεσες  πρωτοβουλίες για την στελέχωση των υπηρεσιών. Σε λίγο διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη και τη γήρανση του προσωπικού, θα αντιμετωπίσουμε την κατάρρευση των Υπηρεσιών λόγω έλλειψης προσωπικού και θα είναι μια κατάσταση μη αντιστρέψιμη.
3.        Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων: Για το ζήτημα της κάλυψης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων με ανάθεση η θέση του Συλλόγου είναι γνωστή. Θεωρούμε αδιαπραγμάτευτο, ανεξαρτήτως της όποιας ερμηνείας κάποιοι επιθυμούν να δώσουν, ότι η εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, αποτελεί μονόδρομο για την νόμιμη ανάθεση θέσεων ευθύνης, μέχρις ότου ξεκινήσουν οι κρίσεις από τα υπηρεσιακά συμβούλια.
4.        Τοποθετήσεις υπαλλήλων: Θα πρέπει άμεσα, σε όλες τις Διευθύνσεις, να ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις των υπαλλήλων στα τμήματα. Θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι η παράλληλη τοποθέτηση και σε δεύτερο τμήμα είναι μια διαδικασία που δεν προβλέπεται  και με αποκλειστικό γνώμονα την διαφύλαξη των συναδέλφων ως Σύλλογος είμαστε κάθετα αντίθετοι στην ανάθεση παράλληλων καθηκόντων με ή χωρίς την συναίνεση των συναδέλφων για περισσότερο χρονικό διάστημα.
5.        Μετακινήσεις Υπαλλήλων: Θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της μετακίνησης του προσωπικού με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα καθ΄ όλη τη διάρκεια του μήνα και να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η νόμιμη αποζημίωση των συναδέλφων για τις μετακινήσεις τους. Επισημαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις, με την εφαρμογή του νέου οργανισμού και την πολυπλοκότητα των διαδικασιών που έχουν αναπτυχθεί (ελπίζουμε όχι σκοπίμως) μεγάλα χρονικά διαστήματα Υπηρεσίες δεν έχουν πιστώσεις για τα έξοδα μετακίνησης.
6.        Εξοπλισμός: Υπάρχουν προβλήματα με το εξοπλισμό των υπηρεσιών (φωτοτυπικά, εκτυπωτές, fax) και αργούν σημαντικά οι επισκευές τους, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα στην λειτουργία των Υπηρεσιών. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αναβάθμιση του εξοπλισμού των Υπηρεσιών.
7.         Κατάρτιση προσωπικού : Είναι επιβεβλημένη η εκπαίδευση και η κατάρτιση του προσωπικού στην πληθώρα των αλλαγών που έχουν συντελεστεί, σε προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
8.        Διαγωνισμοί αναλώσιμων : Οι διαγωνισμοί για την προμήθεια των αναλώσιμων ειδών θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και όχι σε επίπεδο Περιφέρειας για να αντιμετωπισθούν τόσο προβλήματα που έχουν σχέση με το χρόνο παράδοσης και την  καταλληλότητα – συμβατότητα των υλικών όσο και για την τόνωση της τοπικής αγοράς.
9.        Ενημέρωση Δ.Σ.: Θα πρέπει για κάθε ζήτημα που αφορά τους εργαζομένους να προηγείται ενημέρωση του Δ.Σ. του Συλλόγου, χωρίς σε καμία περίπτωση αυτό να θεωρείται “συνδιοίκηση”. Οι αιφνιδιαστικές αποφάσεις της διοίκησης και η ενημέρωσή μας από τρίτους – τέταρτους προφανώς λειτουργούν με αρνητικό πρόσημο και δεν βοηθούν στην δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής συνεργασίας.
10.    Νομική προστασία: Πρέπει να αποκτήσει η Περιφερειακή Ενότητα Νομική Προστασία κατ’ ουσίαν και όχι κατ’ επίφαση για τους εργαζόμενους, που θα δίνει σαφείς οδηγίες, θα γνωμοδοτεί σε ασάφειες της Νομοθεσίας και θα υπερασπίζεται τους εργαζόμενους όποτε το χρειάζονται. Οι Υπάλληλοι χρειάζονται θωράκιση από αυθαιρεσίες πολιτών, που στρέφονται με προσωπικές μηνύσεις για καθαρά υπηρεσιακά θέματα. Πρέπει επιτέλους να στελεχωθεί το Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας που περιγράφεται στον Οργανισμό.
11.    ΚΤΕΟ: Να αναπτυχθούν πολιτικές ενίσχυσης της λειτουργίας  του δημόσιου ΚΤΕΟ και να διεκδικηθεί να περάσουν τα έσοδα στην Περιφέρεια. Απαιτείται στελέχωση με πιστοποιημένους υπαλλήλους, στήριξη του θεσμού με ευέλικτη επικοινωνιακή πολιτική και να αναληφθούν πρωτοβουλίες ώστε όλα τα ΔΗΜΟΣΙΑ – ΚΡΑΤΙΚΑ οχήματα να ελέγχονται από τα δημόσια ΚΤΕΟ. Χρειάζεται διεκδίκηση για  νομοθετική ρύθμιση για διαφορετική τιμολογιακή πολιτική των δημόσιων ΚΤΕΟ.

Σε κάθε περίπτωση ως Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας, την αναβάθμιση του θεσμού της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με πραγματική αποκέντρωση, την διασφάλιση καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την ανατροπή των πολιτικών που έχουν οδηγήσει την ελληνική κοινωνία στην εξαθλίωση.Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας

Δεν υπάρχουν σχόλια: