Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Δ.Ε. Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Νοεμβρίου συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. του Συλλόγου με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Σχεδιασμού & Διοίκησης κ. Δημήτριο  Δριβίλα. Στην συνάντηση ήταν παρούσα και η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας κα. Γεωργία Πλώτα.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώθηκαν για την κινητικότητα και τα αιτήματα που έχει υποβάλει η Περιφέρεια για την κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη, τις κενές οργανικές θέσεις όπως αυτές έχουν κατανεμηθεί ανά οργανική μονάδα και την διαδικασία που ακολουθείται για τη σύνταξη των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας.

Τα μέλη του Δ.Σ. τόνισαν την υποστελέχωση των υπηρεσιών και την οριακή λειτουργία ορισμένων εξ΄ αυτών, αναφέρθηκαν στην νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται με την μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων χωρίς την αντίστοιχη μεταφορά προσωπικού και ζήτησαν την ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ενώ δήλωσαν ξανά την αντίθεσή τους στη λογική των παράλληλων τοποθετήσεων.

Επίσης, τέθηκε το ζήτημα της πραγματοποίησης επιμορφωτικών σεμιναρίων στον Πύργο από το ΙΝΕΠ, της καθυστέρησης στην εκκαθάριση των δαπανών και το πρόβλημα που έχει παρουσιασθεί με την μη πληρωμή των εξόδων μετακίνησης, της καθυστέρησης στη μεταφορά των υπαλλήλων από την πρώην Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας, της μεταφοράς του Περιφερειακού Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας και του Αγροτικού Κτηνιατρείου από την Ζαχάρω στο Γιαννιτσοχώρι.

Ζητήθηκε, στις θέσεις του προσωπικού στον Ο.Ε.Υ. εκτός από την κατηγορία και τον κλάδου να αναγράφεται και η ειδικότητα, να αναληφθούν οι πρωτοβουλίες για την έγκαιρη έκδοση των προαπαιτούμενων διοικητικών πράξεων για να μην παρατηρείται αδυναμία εκτέλεσης εντολών μετακίνησης και υπερωριακής απασχόλησης τους πρώτους μήνες κάθε έτους, να αναληφθούν πρωτοβουλίες ώστε να μην επιβαρύνονται οι οδηγοί και οι χειριστές μηχανημάτων έργου με την δαπάνη της ανανέωσης των επαγγελματικών διπλωμάτων οδήγησης, της κάρτας ταχογράφου και του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας καθώς και η στελέχωση του τμήματος μισθοδοσίας με το απαιτούμενο προσωπικό ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή της μισθοδοσίας μας.

Τέλος, αναδείχθηκε η ανάγκη για την δημιουργία ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος τυποποίησης εντύπων και διαδικασιών που θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, θα ομογενοποιήσει τις διοικητικές διαδικασίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, θα διασφαλίζει τους συναδέλφους και θα απελευθερώσει αρκετές εργατοώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: