Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

ΟΣΥΑΠΕ για μεταφορά προσωπικού λόγω λύσης ανωνύμων εταιριών Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων και των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661

                                            Αθήνα  29 /11 /2017                      
                                        Αριθμ. Πρωτ.:123
                                                                       
                                                            Προς
                                                Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

Θέμα: Μεταφορά προσωπικού λόγω λύσης ανωνύμων εταιριών Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων και των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Με το άρθρο 15 του Ν. 4483/2017 ρυθμίζονται ζητήματα που έχουν σχέση με τη λύση επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στο οποίο όμως διαπιστώνεται διαφορετική προσέγγιση του τρόπου μεταφοράς προσωπικού  στην περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. (παρ 1) με την περίπτωση της λύσης ανωνύμων εταιριών Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων και των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (παρ 2).
Η διαφορά προκύπτει από το γεγονός ότι στην πρώτη περίπτωση η μεταφορά του προσωπικού πραγματοποιείται ανεξαρτήτως του τρόπου πρόσληψης, ενώ στην δεύτερη περίπτωση δεν αναφέρεται η σχετική αναφορά δημιουργώντας εύλογες αμφιβολίες και προβλήματα στην μεταφορά του προσωπικού.
Επισημαίνουμε ότι από την στιγμή που στην περίπτωση των κοινωφελών επιχειρήσεων ή Δ.Ε.Υ.Α. υπάρχει αναφορά ότι ο τρόπος πρόσληψης δεν επηρεάζει την μεταφορά του προσωπικού, η μη αντίστοιχη αναφορά και στο μεταφερόμενο προσωπικό των ανωνύμων εταιριών Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακών, δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά και διαφοροποιήσεις.
Με δεδομένη την υποστελέχωση των υπηρεσιών μας,  αλλά και την ανάγκη κανένας εργαζόμενος να μην οδηγηθεί στην ανεργία, θεωρούμε απαραίτητο άμεσα να προχωρήσετε στις αναγκαίες διευκρινήσεις και ρυθμίσεις ώστε η μεταφορά του προσωπικού να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα ανεξαρτήτως του τρόπου πρόσληψης και στις δύο περιπτώσεις.-
Κοιν/ση
Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: