Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Επιμόρφωση υπαλλήλων για την εφαρμογή του Ν. 4412/2016

Πύργος 7-2-2018      


Αριθ. Πρωτ.: 173


ΠΡΟΣ:

1.            Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
2.            Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
3.            Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
ΚΟΙΝ.:
  1. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας


ΘΕΜΑ :
Επιμόρφωση υπαλλήλων για την εφαρμογή του Ν. 4412/2016  
ΣΧΕΤ.:
α] το υπ΄ αριθ. 105/13-10-2016 έγγραφό μας,
β] το υπ΄ αριθ. 154/4-9-2017 έγγραφό μας,
γ] το υπ΄ αριθ. 166/17-11-2017 έγγραφό μας,
δ] το υπ΄ αριθ. 33665/200/1-2-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών


κ. Περιφερειάρχη,
με αφορμή το [δ] σχετικό που αφορά την διενέργεια διήμερου προγράμματος επιμόρφωσης με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΗΔΗΣ» την Δευτέρα 12 και Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 θεωρούμε απαραίτητο να σας επισημάνουμε τα εξής:
  1. η επιμόρφωση του προσωπικού σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία, αλλά θα πρέπει να πραγματοποιείται με όρους που θα διασφαλίζει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι, στο αναφερόμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης, συμμετέχουν εξήντα δύο (62) συνάδελφοι και μάλιστα όχι όλοι, από το σύνολο των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, μας προβληματίζει για το εάν το ζητούμενο είναι η ουσιαστική επιμόρφωση για την εφαρμογή του Ν. 4412/2016.
  2. με το [α] σχετικό έγγραφο μας και με αφορμή την εφαρμογή του  Ν. 4412/2016 είχαμε ζητήσει την υλοποίηση προγράμματος, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας  για την επιμόρφωση του συνόλου των συναδέλφων που εμπλέκονται στις διαδικασίες ανάθεσης και υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και η απρόσκοπτη εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων συμβάσεων, Κ.Α.Π. κλπ.
  3. Με το [β] και [γ] σχετικά έγγραφά μας, είχαμε ζητήσει την υποβολή ηλεκτρονικών αιτημάτων εκπαίδευσης στο ΕΚΔΑ για τους υπαλλήλους της ΠΕ Ηλείας, από μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας προτείνοντας μάλιστα να προταθεί και το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ν.4412/2016)» 
  4. η ανέξοδη για εσάς, μεταφορά των συναδέλφων μας στην Πάτρα, εκτός των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από τον τρόπο που προσεγγίζει η Περιφερειακή Αρχή και οι Υπηρεσίες της, το δικαίωμα της θεσμοθετημένης  αποζημίωσης των εργαζομένων της για τις εκτός έδρας μετακινήσεις, αφού κανείς τους δεν έχει λάβει τουλάχιστον για το έτος 2017 αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στους ίδιους τους συμμετέχοντες, όπως σας έχουμε περιγράψει σε παλαιότερα έγγραφά μας

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι πρέπει να ακυρώσετε το αναφερόμενο προγραμματισμένο διήμερο πρόγραμμα επιμόρφωσης  για τους συναδέλφους της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στην Πάτρα και να προχωρήσετε στην υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης για την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, σε χώρο που διαθέτει το Διοικητήριο.
Το ζητούμενο είναι η όσο δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση του συνόλου των συναδέλφων  στην πολύπλοκη διαδικασία των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων – μελετών και συναφών υπηρεσιών και όχι μια τυπική αναποτελεσματική διαδικασία που μόνο άλλοθι θα δημιουργεί.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος


Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος ΤσίπαςΔεν υπάρχουν σχόλια: