Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

Μετάταξη / απόσπαση υπαλλήλων κατά παρέκκλιση της διετίας και αναγνώριση χρόνου για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη

Πύργος 12-2-2018     


Αριθ. Πρωτ.: 176


ΠΡΟΣ:

1.      ΑΔΕΔΥ
email: adedy@adedy.gr
2.      ΟΣΥΑΠΕ
email: osyape@otenet.grΘΕΜΑ :
Μετάταξη / απόσπαση υπαλλήλων κατά παρέκκλιση της διετίας και αναγνώριση χρόνου για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη
Με το άρθρο 81 του Ν. 4483/2017 δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους ΟΤΑ ά βαθμού για μετάταξη / απόσπαση κατά παρέκκλιση της διετίας κατ’ εξαίρεση του άρθρου 45 του Ν. 3584/2007 (Α΄ 143) και του άρθρου 40 του Ν. 3528/2007 (Α΄26) σε όσους διορίστηκαν ή πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, βάσει πινάκων διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ. από 1.1.2009 έως 31.12.2015.
Αντίστοιχη πρόβλεψη δεν υπάρχει για τους υπαλλήλους ΟΤΑ β΄ βαθμού, παρόλο που συντρέχουν οι ίδιες συνθήκες και θεωρούμε ότι στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης πρέπει να προωθηθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση στην οποία να προβλέπεται η ίδια δυνατότητα και για τους υπαλλήλους των Περιφερειών.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η αναστολή των προσλήψεων επί σειρά ετών, που  είχε ως αποτέλεσμα την μακροχρόνια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εκκρεμών διορισμών των επιτυχόντων, διαφοροποίησε σε αρκετές περιπτώσεις την προσωπική κατάσταση των διοριστέων από την στιγμή της αίτησής τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μέσα σε αυτό το διάστημα κάποιοι άλλαξαν τόπο κατοικίας, κάποιοι έκαναν οικογένεια με συζύγους να εργάζονται και με τα παιδιά τους να αρχίσουν να φοιτούν σε σχολεία, να αγοράζουν σπίτια και γενικότερα να δημιουργούν δεσμεύσεις  μακριά από τον τόπο του χρονικά καθυστερημένου διορισμού τους. 
Επίσης, επειδή η υπαιτιότητα της αναστολή των προσλήψεων δεν οφείλεται στους διοριστέους θα πρέπει να αναληφθεί από την πλευρά του αρμοδίου Υπουργείου νομοθετική πρωτοβουλία ώστε αυτός ο χρόνος της αναμονής να αναγνωρισθεί ως χρόνος υπηρεσίας για την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη όπως αντίστοιχα είχε γίνει και για τους επιλαχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 2015 με το άρθρο 28 του Ν. 4440/2016.
Παρακαλούμε για τις δικές σας πρωτοβουλίες.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας

Δεν υπάρχουν σχόλια: