Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018

Εκτέλεση εντολών μετακίνησης

Πύργος 8-2-2018     


Αριθ. Πρωτ.: 174


ΠΡΟΣ:

Τα μέλη μας


ΘΕΜΑ :
Εκτέλεση εντολών μετακίνησηςΣυναδέλφισσες, συνάδελφοι,
η Περιφερειακή Αρχή και οι Υπηρεσίες της αντιμετωπίζουν το θέμα καταβολής αποζημιώσεων των εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Π.Ε. Ηλείας με μία επιλεκτική ακαμψία που ως αποτέλεσμα έχει τη μη καταβολή τους για το έτος 2017 και για ένα μέρος του 2016.
Απέναντι σε αυτή την τακτική καλούμε το σύνολο των συναδέλφων να μετακινούνται αποκλειστικά και μόνο με υπηρεσιακά οχήματα και σε περίπτωση μη διάθεσης αυτών να ζητούν και να λαμβάνουν σχετική βεβαίωση, ώστε να είναι κατοχυρωμένοι σε κάθε περίπτωση.
Επίσης, σε κάθε περίπτωση εντολής μετακίνησης θα πρέπει να τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία (βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης, έκδοση των σχετικών αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης), ενώ στην περίπτωση μετακινήσεων που περιλαμβάνονται δαπάνες διοδίων, ξενοδοχείων και καυσίμων θα πρέπει να ζητείται η έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής πριν την μετακίνηση.

Η Περιφερειακή Αρχή και οι Υπηρεσίες της θα πρέπει να σταματήσουν τον εμπαιγμό και την κοροϊδία απέναντι στους υπαλλήλους της Π.Ε. Ηλείας και να προχωρήσουν άμεσα στην καταβολή του συνόλου των αποζημιώσεων για τις εντός και εκτός έδρας μετακινήσεις των παρελθόντων ετών.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας

Δεν υπάρχουν σχόλια: