Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
                                                                                                   Πύργος 10-4-2017
                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 125 

ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Το ζήτημα της αξιολόγησης δεν μπορεί και δεν πρέπει να προσεγγίζεται μεμονωμένα και  απομονωμένα από το γενικότερο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί από τις εφαρμοζόμενες  πολιτικές λιτότητας. Οι όροι εργασίας μας, η λειτουργία των υπηρεσιών μας, η υποστελέχωσή τους, οι αρμοδιότητες, ενδεικτικά είναι ορισμένες παράμετροι που πρέπει να συνεκτιμηθούν παράλληλα με την κυβερνητική στόχευση για ένα “μικρό διαχειρίσιμο επιτελικό κράτος”.
Η αξιολόγηση που ως έννοια έχει θετικά χαρακτηριστικά, αποτελεί έναν ακόμα μηχανισμό για τον μετασχηματισμό του χαρακτήρα του κράτους και της δημόσιας διοίκησης με την απομάκρυνσή τους ακόμα περισσότερο από τις λαϊκές ανάγκες, την χειραγώγηση των εργαζομένων, την εκχώρηση αρμοδιοτήτων, την κατάργηση δομών, την πλήρη αποδόμηση των ήδη διαλυμένων κοινωνικών δικαιωμάτων.
Αποτελεί το όχημα για την εφαρμογή ακόμα σκληρότερων πολιτικών που ούτε για τους τύπους δεν προσπάθησαν να της προσδώσουν μία αξιακή νομιμοποίηση. Είναι ένας μηχανισμός που στηρίζεται στο σύνολό της σε υποκειμενικά κριτήρια, χωρίς απολύτως κανέναν αξιόπιστο μετρήσιμο δείκτη και σε συνδυασμό με την μεγάλη αύξηση των επιδομάτων ευθύνης και την τάση για ανθρωποφαγία που αυτή έχει αναπτύξει, σε πολλές περιπτώσεις θα υποκρύπτει δόλο και σκοπιμότητα. Το δε παράλογο είναι ότι με αποκλειστική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων της τελευταίας τουλάχιστον δεκαετίας, η πλειοψηφία αυτών που θα αξιολογεί, δεν έχει αξιολογηθεί για την θέση που κατέχει.
Ως εργαζόμενοι που έχουμε αντίληψη της ευθύνης του ρόλου και της αποστολής μας, δεν έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε αξιολόγηση που ως αφετηρία και σκοπό έχει την κοινωνία των πολιτών και τις λαϊκές ανάγκες. Που στοχεύει σε δωρεάν δημόσιες και αξιόπιστες υπηρεσίες στον άνεργο, στον εργάτη, στον μαθητή, στον άρρωστο. Που κτίζει ένα κράτος χωρίς ταξικούς διαχωρισμούς, προσβάσιμο σε όλους.
Ως εργαζόμενοι όμως έχουμε την ευθύνη να αντισταθούμε στην υποκριτική και ψευδεπίγραφη αξιολόγηση που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εφαρμοζόμενη μνημονιακή πολιτική και να την ανατρέψουμε.
Στις Περιφέρειες που η υποστελέχωση του προσωπικού έχει οδηγήσει τις υπηρεσίες σε διάλυση, που οι χρηματοδοτήσεις έχουν εξαϋλωθεί,  που αρμοδιότητες επιλεκτικά  εκχωρούνται σε ιδιώτες, που περιφερειακές δομές (κτηνιατρεία - αγροτικά κέντρα) έχουν κλείσει και παράλληλα ενισχύεται η ανταποδοτικότητα με νέα φοροεπιδρομή στα φτωχά λαϊκά στρώματα, είναι σαφέστατο ποιους πολιτικούς στόχους θα υπηρετήσει η αξιολόγηση. Ήδη  οι νέες τροποποιήσεις των οργανισμών έχουν δώσει το στίγμα.
Η λεγόμενη αξιολόγηση που συνδέεται άμεσα και έμμεσα με μια σειρά από άλλους νόμους  θα λειτουργεί ως μέτρο πίεσης και εξαναγκασμού σε όσους έχουν διαφορετική αντίληψη και θεώρηση των πραγμάτων και αντιτάσσονται στον παραλογισμό των εφαρμοζόμενων  πολιτικών λιτότητας. Η Δημόσια Διοίκηση θα γίνει πιο αυταρχική απέναντι στους εργαζόμενους και η χειραγώγηση των υπαλλήλων, που  πάντα αποτελούσε αυτοσκοπό των κυβερνήσεων,  θα είναι πραγματικότητα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:
·           δημιουργεί για την ίδια κατηγορία υπαλλήλων διαφορετική μισθολογική εξέλιξη παρέχοντας στους “άριστους” επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο και στους “ανεπαρκής ή ακατάλληλους” αναστολή της μισθολογικής τους εξέλιξης (σύμφωνα πάντα με τα υποκειμενικά κριτήρια του εξεταστή)
  • Η κυβέρνηση μέσα από την προβλεπόμενη Διεύθυνση Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανάλυσης των Βαθμολογιών Αξιολόγησης θα παρεμβαίνει στη βαθμολόγηση εφαρμόζοντας το λεγόμενο “συντελεστή διόρθωσης”. Δηλαδή θα μπορεί να βάζει, όποια «ποσοστά» θέλει, να αυξάνει ή να μειώνει τους άριστους, τους ανεπαρκείς, τους ακατάλληλους κλπ. Στην ουσία επαναφέρει την γνωστή ποσόστωση, με την μόνη διαφορά ότι αυτή θα καθορίζει τα ποσοστά ανάλογα με τις πολιτικές επιδιώξεις που θέλει να εξυπηρετήσει. Η εκδοχή του νόμου Μητσοτάκη με διαφορετικό περιτύλιγμα και σίγουρα σε πιο έξυπνη έκδοση.
·           σε συνάρτηση με το Υπαλληλικό Κώδικα δεν μονιμοποιεί όσους κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής τους υπηρεσίας έχουν δυσμενή έκθεση αξιολόγησης
  • σε συνάρτηση με το Υπαλληλικό Κώδικα παραπέμπει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για απόλυση ή υποβιβασμό οποίον εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέων στον ίδιο βαθμό
·        τα κριτήρια της αξιολόγησης των εργαζομένων είναι σκόπιμα αόριστα και υποκειμενικά όπως “η αφοσίωση”, η “επίδειξη ενδιαφέροντος”, η “πρωτοβουλία” , οι “καινοτομίες” κ.α.
·        Στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (η οποία αποτελείται μόνο από τους Γενικούς Διευθυντές) που εξετάζει τις ενστάσεις των υπαλλήλων, οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζόμενων συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου.
·        η  Επιτροπή Ακρόασης (σε σχέση με τη λογοδοσία, τον κοινωνικό έλεγχο κλπ) που θα ασχολείται με τα αιτήματα κοινωνικών φορέων ή μεμονωμένων πολιτών  θα αποτελεί ένα μηχανισμό στοχοποίησης των υπαλλήλων και σε κάθε περίπτωση εκτεθειμένους και υπόλογους  για τις υπηρεσιακές τους αποφάσεις.
Ως εργαζόμενοι δε συμβιβαζόμαστε και πολύ περισσότερο δεν επιβραβεύουμε όσους συναδέλφους λειτουργούν εις βάρος των υπολοίπων και το κυριότερο εις βάρος της κοινωνίας.  Δεν λέμε ότι είμαστε ενάντια στον έλεγχο των εργασιακών καθηκόντων κάθε υπαλλήλου. Όπως επίσης δε θεωρούμε, ότι φταίνε οι δημόσιοι υπάλληλοι για τα προβλήματα στις δημόσιες υπηρεσίες.
Δεν παραγνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα απόδοσης στην εργασία ορισμένων δημοσίων υπαλλήλων, όμως γι’ αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ήδη το αντίστοιχο θεσμικό – νομικό πλαίσιο, με το οποίο μπορούν ν’ αντιμετωπιστούν.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σε συνέχεια των αποφάσεων της ΑΔΕΔΥ και την κήρυξη  απεργίας - αποχής από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολογήσεως καθώς και των αποφάσεων της ΟΣΥΑΠΕ σας καλούμε να μην συμμετάσχετε σε καμία διαδικασία της αξιολόγησης και να παραδώσετε στο σύλλογό σας τα έντυπα αξιολόγησης.ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: