Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Π.Ε. ΗλείαςΔημοσιεύθηκε στο αριθ. 1300 τ. Β΄/2017 η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας που αφορά την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Π.Ε. Ηλείας.
Εναλλακτικά την απόφαση μπορείτε να την αντλήσετε και από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: