Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Καταγραφή προβλημάτων από την εφαρμογή του νέου οργανισμού Π.Δ.Ε.
Πύργος 19-4-2017      


Αριθ. Πρωτ.: 128


ΠΡΟΣ:

1.  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας  
2.  Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας
3.  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας
4.  Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας
5.  Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας
6.  Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηλείας
7.  Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Π.Ε. Ηλείας
8.  Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ηλείας
9.  Τμήμα Μισθοδοσίας Π.Ε. Ηλείας
10.        Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηλείας
Με την παράκληση να ενημερωθεί
το σύνολο των συνάδελφων

ΘΕΜΑ :
Καταγραφή προβλημάτων από την εφαρμογή του νέου οργανισμού Π.Δ.Ε.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Με την ψήφιση και εφαρμογή του νέου Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έχουν παρουσιασθεί τεράστιες δυσκολίες στη λειτουργία των υπηρεσιών μας, που ενδεικτικά έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες, τις δαπάνες, το πρόσθετο διοικητικό βάρος, την υποστελέχωση κλπ.
Ως Σύλλογος είχαμε αναδείξει εγκαίρως και πριν την ψήφιση του νέου οργανισμού από το Περιφερειακό Συμβούλιο τις δυσλειτουργίες που θα επέλθουν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε το μέγεθος των συνεπειών του κατά την εφαρμογή του, που επηρεάζουν τόσο την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών όσο και τον ίδιο το σκοπό της ύπαρξής μας, που δεν είναι άλλος από την εξυπηρέτηση του πολίτη και της κάλυψης των αναγκών της κοινωνίας.
Στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που αναλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για την καταγραφή των παρουσιαζόμενων προβλημάτων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του νέου Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και με δεδομένο ότι για την πληρέστερη αποτύπωση είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των συναδέλφων, σας καλούμε να μας καταθέσετε τα διαπιστωμένα μέχρι σήμερα προβλήματα. (εγγράφως, είτε στο email του Συλλόγου ή στα μέλη του Δ.Σ.).
Στην συνέχεια, μέλη του Δ.Σ. θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις και συναντήσεις ανά τμήμα, ώστε να είναι σε θέση να διατυπώσουν ολοκληρωμένη άποψη για την αντιμετώπισή ή άμβλυνση των παρουσιαζόμενων προβλημάτων.


Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας

Δεν υπάρχουν σχόλια: