Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Ορισμός αναπληρωτών Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όταν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται.Εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. 105515/1406/21-4-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας που αφορά τον Ορισμό αναπληρωτών Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όταν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται.
Την απόφαση μπορείτε να την αντλήσετε και από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: