Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Προκήρυξη θέσεων Γενικών Διευθυντών Π.Δ.Ε. – έλεγχος ύπαρξης νομίμου ερείσματος για την άσκηση καθηκόντων προϊστάμενου της υπερκείμενης οργανικής μονάδας στην περίπτωση αναπλήρωσης
Πύργος  25-1-2019      


Αριθ. Πρωτ.: 222     
ΠΡΟΣ:

  1. Υπουργό Εσωτερικών
email:  info@ypes.gr
  1. Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  1. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
FAX: 2610-490359
  1. 1ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)
Βασ. Σοφίας 15, 10674, Αθήνα
  1. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
email: gd_prosl@asep.gr
  1. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
  2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
  3. ΟΣΥΑΠΕ


ΚΟΙΝ.:
  1. Υπηρεσίες Π.Δ.Ε.


ΘΕΜΑ :
Προκήρυξη θέσεων Γενικών Διευθυντών Π.Δ.Ε. – έλεγχος ύπαρξης νομίμου ερείσματος για την άσκηση καθηκόντων προϊστάμενου της υπερκείμενης οργανικής μονάδας στην περίπτωση αναπλήρωσης


Με την υπ΄ αριθ. 2916/9-1-2018 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκηρύχθηκε η πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Στην  προκήρυξη  αναφέρεται ότι «…Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ., όπως ισχύουν, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος…» 
Παρόλο που η πάγια θέση μας είναι να μην προσμετράται στη μοριοδότηση ο χρόνος αναπλήρωσης στις θέσεις προϊσταμένων με ανάθεση, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι «η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων» και στην περίπτωση της αναπλήρωσης θα πρέπει να είναι νόμιμη και συμβατή με το άρθρο 87 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Επισημαίνουμε ότι η ερμηνευτική εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016 μεταξύ των άλλων αναφέρει: «…διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αναπλήρωσης προϊσταμένου από έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων, ο οποίος εν προκειμένω θα πρέπει να είναι κατά κυριολεξία προϊστάμενος- είτε κατόπιν επιλογής είτε κατόπιν τοποθέτησης βάσει ειδικής διάταξης- η θέση του προϊσταμένου της υποκείμενης οργανικής μονάδας στην περίπτωση αυτή δεν κενούται, αλλά αντιθέτως αποτελεί και το νόμιμο έρεισμα για την άσκηση καθηκόντων προϊστάμενου της υπερκείμενης οργανικής μονάδας με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης».
Όπως αντιλαμβάνεστε, τίθεται σοβαρό ζήτημα νομιμότητας της διαδικασίας, στην περίπτωση που βεβαιωθεί χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου σε υποψήφιο για θέση Γενικού Διευθυντή που δεν κατέχει το αναφερόμενο νόμιμο έρεισμα, γεγονός που έχουμε επισημάνει  με το υπ΄ αριθ. 113/16-2-2018 έγγραφό μας και θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι φορείς να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να διασφαλίσουν την ομαλή εξέλιξη πλήρωσης των προκηρυγμένων θέσεων, εφόσον το επιθυμούν.
Σε αντίθετη περίπτωση εκτός των αμφισβητήσεων που θα προκύψουν κατά της διαδικασίας επιλογής, θα παρατηρείται το απαράδεκτο για εμάς  γεγονός, να έχουν κώλυμα υποψηφιότητας όσοι συνάδελφοι στάθηκαν με ψηλά το κεφάλι απέναντι στη απεργοσπαστική τροπολογία Γεροβασίλη και συμμετείχαν στην νομίμως προκηρυγμένη ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ από την αξιολόγηση και ταυτόχρονα κάποιοι να επιβραβεύονται και να μοριοδοτούνται για μία θέση που τους ανατέθηκε χωρίς να πληρούνται τα νόμιμα κριτήρια.   
Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε δεδομένο και ζητάμε σε κάθε βεβαίωση χρόνου απασχόλησης σε θέση ευθύνης να γίνεται έλεγχος της ύπαρξης νομίμου ερείσματος για την άσκηση καθηκόντων προϊστάμενου της υπερκείμενης οργανικής μονάδας στην περίπτωση αναπλήρωσης.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γενικός Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας


Δεν υπάρχουν σχόλια: