Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΝΕΠ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟΟλοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) που υλοποιήθηκε από το Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας  και  με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ν.4412/2016) ΕΠΙΠΕΔΟ II»

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε από 29/05/2018 μέχρι 31/05/2018 στα γραφεία του Συλλόγου.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προχωρήσουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΚΔΔΑ στην αξιολόγηση του προγράμματος.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας αντιλαμβανόμενος την ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση των μελών του, έχει δρομολογήσει και διεκδικεί  την υλοποίηση για το Β΄ εξάμηνο του 2018 των εξής επιμορφωτικών προγραμμάτων:

1.     ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

(Θεματικός Κύκλος: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ Δ.Δ.)

2.     ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

(Θεματικός Κύκλος: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ Δ.Δ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: