Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΓΚΑΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΓΚΑ
Κοιν.:
1.      Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
2.      Περιφερειακό Συμβούλιο
(email: g.aggelopoulos@pde.gov.gr)
3.      ΟΣΥΑΠΕ
4.      ΑΔΕΔΥ
(email: adedy@adedy.gr)
κ. Γενικέ Διευθυντή,
Εντύπωση προκαλεί ο γεγονός ότι ενώ είστε προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Δ.Ε. επιλέξατε, την τελευταία μέρα της πρώτης φάσης της αξιολόγησης, να μετατραπείτε σε διακινητής δημοσιευμάτων εντός των υπηρεσιών ευθύνης σας, τα οποία λειτουργούν παραπλανητικά και εις βάρος της ΑΠΕΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ που έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ την ΟΣΥΑΠΕ και τους πρωτοβάθμιους συλλόγους.
Αυτή η ενέργεια σας, για την οποία δεν γίνεται αντιληπτό εάν είναι ή όχι δική σας πρωτοβουλία, υπό το πρίσμα της ιδιότητας του Γενικού Διευθυντή, για την οποία δεν έχει γίνει αντιληπτό με ποια διαδικασία αξιολόγησης κατέχετε, λειτουργεί προπαγανδιστικά, στοχεύει στον άμεσο επηρεασμό των υφιστάμενων σας, προκειμένου να μην συμμετέχουν στη νομίμως προκηρυγμένη απεργία των συλλογικών τους οργάνων, με απώτερο στόχο την ηθική νομιμοποίηση της δικής σας απόφασης που προφανώς ήταν η απεργοσπασία και η στήριξη των κυβερνητικών επιλογών που ως βάση αναφοράς έχουν το μικρό και ευέλικτο κράτος, με υποστελεχωμένες υπηρεσίες αδύνατες να υπηρετήσουν τις ανάγκες της κοινωνίας.
Για την αποκατάσταση της αλήθειας που διαστρεβλώνεται σκοπίμως από συγκεκριμένους κύκλους και τους αυτόκλητους υπερασπιστές τους, επί των δύο αιτήσεων αναστολής που εξετάσθηκαν από την Επιτροπή Αναστολών του ΣΤΕ και αφορούσαν την ΑΝΑΣΤΟΛΗ και όχι την ΑΚΥΡΩΣΗ (δεν έχουν εκδικασθεί ακόμα), εάν είχατε κάνει τον κόπο να τις εξετάσετε θα αντιλαμβανόσασταν ότι προκύπτει σαφώς ότι το ζήτημα που αποκλειστικώς εξετάστηκε ανάγεται στον μη ανεπανόρθωτο χαρακτήρα της βλάβης των αιτούντων από τον προσβληθέντα αποκλεισμό τους. Ειδικότερα κρίθηκε ότι η βλάβη τους είναι επανορθώσιμη αν ευδοκιμήσει η αίτηση ακυρώσεως και θα καταλάβουν αναδρομικά τις σχετικές θέσεις με αναδρομική είσπραξη των αντίστοιχων αποδοχών (βλ. σκέψη 6). Το Δικαστήριο δεν υπεισήλθε καθόλου στα ζητήματα ουσίας που θέτουν οι αιτήσεις ακυρώσεως, οι οποίες θα συζητηθούν και θα κριθούν στις 25 Οκτωβρίου.
Επειδή η πράξη σας, όπως και ο ίδιος αντιλαμβάνεστε, θεωρείται ως μια κίνηση που στοχεύει στον επηρεασμό της ελεύθερης βούλησης των υφισταμένων σας, για το εάν θα ασκήσουν ή όχι ανεπηρέαστοι την συνδικαλιστική τους δράση, σας καλούμε  άμεσα να προχωρήσετε σε δημόσια διόρθωση και παράλληλα να απέχετε από τα επόμενα στάδια της αξιολόγησης.

Πύργος 14-6-2018
Ανδρέας Ασημακόπουλος
Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Π.Ε. Ηλείας
Οργανωτικός Γραμματέας Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Πάτρα 14-6-2018
Ανδρέας Σουρούνης
Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Π.Ε. Αχαΐας
Μέλος Γ.Σ. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: