Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝΗ τροπολογία προβλέπει παράταση της υφιστάμενης κατάστασης εξέτασης υποψηφίων οδηγών μέχρι 31-12-2017
(μπορείτε να την αντλήσετε και από εδώ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: