Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Στα κρυφά και με ιδιώτες προχωρά η Περιφερειακή Αρχή στην αξιολόγηση δομών, στο νέο Οργανόγραμμα και στην Περιγραφή των Θέσεων Εργασία

Στα κρυφά χωρίς καμία ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων, μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, η Περιφερειακή Αρχή προχωρά στην προκήρυξη για την επιλογή Εμπειρογνώμονα για το ψηφιακό Οργανόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.) και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) της Π.Δ.Ε.  (η προκήρυξη δεν αναρτήθηκε ούτε στον ιστότοπο της Περιφέρειας)
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την διακήρυξη σκοπός του προτεινόμενου έργου αποτελεί η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Π.Δ.Ε. και το Π.Τ.Α./Π.Δ.Ε. στην κατεύθυνση υποστήριξης των στόχων που έχει θέσει για την διαμόρφωση ενός ευέλικτου, λειτουργικού σχήματος που θα αναδιατάσσει τους διαθέσιμους πόρους

Στο πλαίσιο αυτό, το αντικείμενο του έργου του Εμπειρογνώμονα περιλαμβάνει :
·         Επισκόπηση υφιστάμενης κατάστασης και διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης της οργάνωσης και λειτουργίας της Π.Δ.Ε. και του Π.Τ.Α./Π.Δ.Ε.
·         Ανάπτυξη μεθοδολογίας, εργαλείων και κριτηρίων αξιολόγησης δομών, κατάθεση προτάσεων για τα νέα Οργανογράμματα και την Περιγραφή των Θέσεων Εργασίας και σύνταξη Οδηγού κατάρτισης του νέου Ψηφιακού Οργανισμού της Π.Δ.Ε. και του Π.Τ.Α./Π.Δ.Ε.


Σημειώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 20η Ιουνίου 2017 και μέχρι σήμερα κανένας υπηρεσιακός ή πολιτικός παράγοντας δεν έχει ενημερώσει τους εκπροσώπους του Συλλόγου Υπαλλήλων Π.Ε. Ηλείας για το οτιδήποτε.  
Τα πρώτα ερωτήματα που προκύπτουν είναι:
·         Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει το ευέλικτο λειτουργικό σχήμα και η αναδιάταξη των διαθέσιμων πόρων στο σύνολο των εργαζομένων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας;
·         Τι επιπτώσεις θα έχει στην λειτουργική και διοικητική οντότητα των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων;
·         Τι επιπτώσεις θα έχει στην ίδια την κοινωνία;

Δεν υπάρχουν σχόλια: