Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΟΥ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΟΥ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα του Τ.Π.& Δανείων (υπ’ αρ. 3595/3/22.11.2016 και 3598/8/22.12.2016 αποφάσεις Δ.Σ.), σας ενημερώνουμε ότι
ξεκίνησε η καταβολή στους συνεπείς δανειολήπτες του Ταμείου
του αναλογούντος της επιβράβευσης ποσού via το β' εξάηηνο του 2016,
με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που είχαν δηλώσει κατά τη διάρκεια της συναλλακτικής τους σχέσης με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Δανείων.
Παρακαλούνται οι δανειολήπτες του Ταμείου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον ορισμό του «συνεπούς δανειολήπτη» και δεν έχουν μέχρι σήμερα γνωστοποιήσει τον IBAN αριθμού λογαριασμού τους, ατομικού ή κοινού, που τηρούν σε Τραπεζικό Ίδρυμα της χώρας, όπως προβούν από την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 στην γνωστοποίηση αυτού
μέσω του συνδέσμου « e-Services/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες » της ιστοσελίδας του Ταμείου (www.tpd.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Call Center) της Διεύθυνσης Δανείων Φυσικών Προσώπων του Τ.Π.& Δανείων, με αριθμό κλήσης 213-2116555 (ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:30 - 14:30) καθώς και στη σχετική ανακοίνωση της ενότητας «Ανακοινώσεις» της ιστοσελίδας του Ταμείου.
ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: