Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Εγκύκλιος : Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων – Το παραγόμενο «έντυπο / ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης» αποτελεί το επίσημο έγγραφο που συνοδεύει την εκκαθάριση δαπανών μετακίνησης

 Ως χρήστες του Δ.Ε.Υ.Χ.Α. ορίζονται οι υπάλληλοι Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων καθώς και Φυσικά Πρόσωπα που επιθυμούν να υπολογίσουν οδικές αποστάσεις και να απεικονίσουν διαδρομές εκδίδοντας παράλληλα πιστοποιητικό της διανυόμενης απόστασης.    
Ως «απόδειξη της διανυόμενης απόστασης», θεωρείται το «έντυπο / ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης» που παράγεται από το Δ.Ε.Υ.Χ.Α. και απεικονίζει την υπολογιζόμενη διαδρομή δια τοπωνυμίων σύμφωνα με την διοικητική διαίρεση της χώρας, τα σημεία αφετηρίας / προορισμού, την ημερομηνία και τον μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης του εγγράφου.
Το παραγόμενο «έντυπο / ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης» χρησιμοποιείται ως επίσημο αποδεικτικό της χιλιομετρικής απόστασης, όπου αυτή χρειάζεται να βεβαιωθεί, ενώ η ηλεκτρονική εφαρμογή (Δ.Ε.Υ.Χ.Α.) αντικαθιστά τον έντυπο Οδηγό Χιλιομετρικής Απόστασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του 2006 και εφεξής αποτελεί τον επίσημο Οδηγό Χιλιομετρικών Αποστάσεων Οδικού Δικτύου της Χώρας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: